top of page

Hybride werken met VR

Door samen te werken in Virtual Reality, maak je brainstormen, vergaderen en andere vormen van samenwerking actiever en innemender. Omdat je gebruik kunt maken van inspirerende omgevingen, concepten sneller kan visualiseren en tijdens een gesprek niet zit opgesloten in een Zoom-rechthoek, maar vrij kan bewegen.

De omgevingen die je binnen VR samenstelt, maken het voor teams mogelijk om nieuwe vormen van interactie op te zoeken. In sommige gevallen heb je daardoor het gevoel van een vergadering op afstand, weer in een echte bijeenkomst te zitten. In andere gevallen biedt VR mogelijkheden die je ook in het echt niet hebt: hierbij spelen de landschappen, objecten en geluiden waarmee je kan werken een belangrijke rol. Het maakt dat samenwerking en creativiteit een heel nieuw speelveld krijgen.

Het aardige is dat het starten met samenwerken in VR niet moeilijk hoeft te zijn. Het leren werken met de headsets is relatief eenvoudig en veel handelingen in virtuele ruimtes zijn heel intuïtief. Met de juiste begeleiding zet je met plezier de volgende stap: effectieve sessies voor teamsamenwerking.

Samenwerken in VR

Hoe wij samenwerking ondersteunen

Wij begeleiden teams en organisaties om samenwerking in Virtual Reality op een hoog niveau te brengen. Dat begint bij de eerste stappen en het bekend raken met VR. Daarop volgt het ontwerpen van ervaringen en omgevingen waar teams met plezier in samenkomen.

Het is mogelijk om vele vormen van samenwerking te faciliteren met VR. Om de juiste vorm te vinden, kijken we als organisatieadviseurs mee naar de behoeften van team en organisatie. Soms betekent dit ook het betrekken van partners, doelgroepen of klanten waar een team mee te maken heeft. Uiteindelijk leiden de eerste experimenten van teams in VR tot duurzame toepassing op één of meerdere terreinen. Teams hebben dan hun 'thuis' gevonden en weten niet beter dan dat bepaalde sessies of vergaderingen in VR plaatsvinden.

Voorbeelden van typen van samenwerking die we begeleiden zijn:

  • Vergaderingen en afdelingsbijeenkomsten

  • Ontwerpsessies en brainstormsessies

  • Strategiesessies, project updates en jaarplanbijeenkomsten

  • Sprint planningen, Obeya bijeenkomsten en andere agile ceremonies

  • Conferenties en bijeenkomsten met grote groepen deelnemers

com.facebook.workrooms-20220701-112246.jpg

Vergaderen in Virtual Reality

Er zijn vele varianten van vergaderingen in Virtual Reality. Aan de ene kant van het spectrum vind je de traditionelere vergadersettings. Hierin kunnen documenten en presentaties worden gedeeld en agendapunten worden gevisualiseerd. De creatievere vergaderingen faciliteer je met VR door gebruik te maken van bijzondere omgevingen, het inzetten van 3D objecten en het toevoegen van speelse elementen. Hierdoor wordt de bijeenkomst nog prikkelender, verhoog je de participatie en wordt de koppeling tussen waar je over praat en wat je ziet, nog duidelijker.

Het kiezen en ontwerpen van een omgeving om in samen te komen, heeft groot effect. Gesprekken zullen namelijk verschillen wanneer die worden gevoerd op een onbewoond eiland, in een ruimtestation of simpelweg in een modern auditorium. De afwisseling tussen vergaderruimtes houdt het ook leuk.

Een bijkomend voordeel van vergaderen in VR is dat afleiding minder snel op de loer ligt. Telefoon, tablet of email zijn ver weg omdat je volledig opgaat in de wereld en omgeving van VR. Dit maakt dat deelnemers echt present kunnen zijn.

Creativiteit in VR

Het schetsen, ontwerpen en vormgeven van beelden of objecten zien we vaak als het domein van ontwerpers en kunstenaars. Het bevrijdende aan specifieke omgevingen in Virtual Reality, is dat iedereen daarin een ontwerp kan maken en kan delen. Het is kinderlijk eenvoudig om ideeën te verbeelden, zonder dat je een bijzondere vaardigheid nodig hebt op het gebied van tekenen, schilderen of modelleren. Dat geeft teams de kans om snel en ongeremd zaken te visualiseren en wat er in het hoofd zit, meteen uit te beelden. En ook hier speelt de omgeving weer een rol. Door met het team te gaan staan in een kleurrijke en bijzondere omgeving, komen de creatieve geesten ook eerder los. 'Design thinking' krijgt een hele andere betekenis: denken en ontwerpen worden samen in VR één activiteit.

VR Auto

Voordelen van samenwerken in VR 

Samenwerken in VR is praktisch omdat je niet samen hoeft te komen in een fysieke ruimte

Het kiezen en ontwerpen van omgevingen, maakt dat je belangrijke invloed hebt op de sfeer en uitkomsten

De nieuwe vormen van gespreksvoering helpen om collega's anders te leren kennen en onderwerpen in een nieuw licht te zien

Waar in digitale vergaderingen er één persoon tegelijk kan praten, is er in een VR vergadering ruimte voor meerdere inbrengers

Koppeling aan productiviteitstools is gemakkelijk, waarmee het traceren van doelen en resultaten visueel en eenvoudig wordt

Contactformulier

Laat je gegevens achter zodat we je zo snel mogelijk te woord kunnen staan.

ik ben geïnteresseerd in

Bedankt voor je bericht. We nemen zo snel mogelijk contact met je op!

bottom of page