Deze cookieverklaring is opgesteld om je te informeren over welke cookies de website van Organize Reality gebruikt en wat deze voor jou betekenen. Organize Reality is een handelsnaam en onderdeel van Scrum Company BV, welke is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68222378. Organize Reality is bereikbaar via mail: info@organizereality.nl

Op onze website worden cookies gebruikt. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op, of uitgelezen van, jouw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over jouw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Organize Reality.

Technische of functionele cookies 

Het voornaamste doel van cookies is om jou tijd en moeite te besparen. Als je bijvoorbeeld een webpagina aan jouw persoonlijke voorkeuren aanpast of als je navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer je de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor je eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals je die eerder hebt ingesteld. Wij gebruiken op onze site met name technische en functionele cookies.

Analytische cookies 

Deze vorm van cookies zorgt ervoor dat het bezoek op de website wordt gemeten. Door middel van een analytisch cookie kan de eigenaar van een website informatie verzamelen over het gedrag van de websitebezoekers. Er kan ook gevoelige informatie mee achterhaald worden, zoals de huidige locatie van een websitebezoeker. Daarnaast worden de cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, hierdoor kunnen wij inzicht krijgen in het gebruik van onze website en de effectiviteit van onze campagnes. Wij gebruiken deze analytische cookies ten behoeve van het bijhouden van het bezoek aan onze website(s).

Profilering of tracking cookies 

Als de cookies ook bij bezoek aan een andere website kunnen worden uitgelezen, noemen we dit profilering of tracking cookies. Met deze cookies kan het internetgedrag van mensen die onze site bezoeken, door de tijd heen worden gevolgd. Deze cookies stellen als het ware een persoonlijk profiel op van je interesses en je gedrag op een website. Hierdoor kunnen er bijvoorbeeld relevante advertenties getoond worden. Met deze cookies worden persoonsgegevens verwerkt en daarom wordt ook door ons expliciet toestemming gevraagd voor het gebruik van deze cookies. Wij gebruiken geen profilering of tracking (marketing) cookies.

Cookiestatement

Algemeen
Wat voor cookies zijn er en wat doen zij?
Hoe om te gaan met cookies

Wij vragen jou om toestemming voor het gebruik van de cookies op onze site. Hieronder tref je informatie aan over hoe je daarbij kunt handelen en welke gevolgen daaraan verbonden zijn.

In- en uitschakelen van cookies 

Je kunt kiezen of je cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kun je de instellingen van jouw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk jouw browser hulppagina voor exacte instructies). Als je ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kun je mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere websites die je bezoekt.

Verwijderen van cookies 

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van jouw site-bezoek meer registreren. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kun je de handleiding van jouw browser raadplegen.

Welke cookies Organize Reality gebruikt

Welke cookies wij gebruiken, de aard van deze cookies en wat wij ermee doen, kun je hieronder lezen:


Organize Reality:
•    _ga : is een Google analytics cookie en is een functioneel en analytisch cookie, die zorgt dat functionaliteiten van de website mogelijk worden gemaakt en de website wordt beschermd; lees ook het Google cookiebeleid;
•    _ga_MHFDTL576Q : is een Google analytics cookie en is een functioneel en analytisch cookie, die zorgt dat functionaliteiten van de website mogelijk worden gemaakt en de website wordt beschermd.


www.organizereality.nl; lees het cookiebeleid van Wix, waarmee de site van Organize Reality is gebouwd en welke de onderstaande cookies gebruikt:
•    XSRF-TOKEN : functioneel cookie, dat zorgdraagt voor een veilige toegang tot de site;
•    bSession : functioneel en analytisch cookie, dat gebruikt wordt voor het meten van de effectiviteit van het systeem;
•    hs : functioneel cookie, dat zorgdraagt voor een veilige toegang tot de site;
•    ssr-caching : functioneel cookie, dat nagaat vanuit welk systeem de website wordt benaderd;
•    svSession : functioneel cookie gebruikt voor het inloggen als gebruiker.

 

social-blog-wix.com:
•    Tse# : functioneel cookie veiligheid en tegengaan van identiteitsfraude.

 

Engagewixapps.net:
•    bSession : functioneel en analytisch cookie, dat gebruikt wordt voor het meten van de effectiviteit van het systeem.


Hubspot.com:
•        cf_bm: functioneel, noodzakelijk cookie, dat wordt ingesteld door de provider van HubSpot voor botbeveiliging. Hij verloopt na 30 minuten.

Links naar andere websites van derden

Onze internetpagina’s kunnen links bevatten naar andere websites. Deze cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij raden je dan ook aan om het cookie beleid van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze cookieverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Klachten

Natuurlijk helpen wij jou ook graag verder als je klachten heeft over de werking van onze website en de door ons gebruikte cookies. Dit kun je doen door contact met ons op te nemen via e-mail: info@organizereality.nl 

Komen wij er niet samen uit, dan wel wil je niet met ons in gesprek, dan kun je op grond van de toepasselijke wetgeving, die ook ziet op het hanteren van cookies, een klacht indienen bij de Autoriteit Consument en Markt en/of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Versie: 24/10/2022